Bộ đồ ăn 36sp Cỏ Tím (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Giá 2.253.900₫

Bộ đồ ăn Daisy Cỏ Tím 10 người gồm 36 sản phẩm:

 - 10 Bát cơm 11cm

 - 10 Đĩa lót bát cơm 15cm

 - 10 Chén nước chấm 9cm

 - 2 Đĩa tròn 26cm

 - 2 Đĩa sâu lòng 23cm

 - 1 Tô trung 23cm

được tặng thêm 1 đĩa tròn 26cm. Tổng cộng là 36 sản phẩm.