THẠCH LÂN SƯ

Nhân dịp khai trương hoạt động chính thức cửa hàng 135 Hàng Bông, Công Ty Gia Thịnh đã đưa về cửa hàng cặp sản phẩm Thạch Lân Sư của LLADRO. 

 

 

 

Share :

Viết bình luận