Khay mứt Thiên Kim

Giá 1.320.000₫

Khay mứt Thiên Kim gồm

1 khay 32cm

5 bộ chén + nắp 12cm