Heo Tài Lộc (đỏ)

Giá 880.000₫

Tượng có 2 kích cỡ và giá:

9cm là 275.000đ

15cm là 880.000đ