Heo Tài Lộc 9cm

Giá 880.000₫

Tượng có 2 kích cỡ và giá:

9cm là 302.500đ

15cm là 968.000đ