Cành hoa hồng

Giá 4.180.000₫

Cành hoa hồng bằng sứ.

Giá trên đã bao gồm đế gỗ và chụp kính.