Ca sứ - Cốc sứ

Ca trà 0,30L Hồn Việt Ca trà 0,30L Hồn Việt
Ca trà 0,30L Hồn Việt

Ca trà 0,30L Hồn Việt

568.700₫

Ca HCM vcv Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

272.800₫
Ca HCM vcv

Ca HCM vcv

272.800₫

Ca Sung Túc Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

314.600₫
Ca Sung Túc

Ca Sung Túc

314.600₫

Ca Hoa Mộc Lan Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

314.600₫
Ca Hoa Mộc Lan

Ca Hoa Mộc Lan

314.600₫

Ca sen vàng Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫
Ca sen vàng

Ca sen vàng

319.000₫

Ca dịu dàng Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

242.000₫
Ca dịu dàng

Ca dịu dàng

242.000₫

Ca phù điêu Ca phù điêu

Ca phù điêu

363.000₫
Ca phù điêu

Ca phù điêu

363.000₫

Ca trà 0,36 vuông cảnh Ca trà 0,36 vuông cảnh
Ca trà 0,36 vuông cảnh

Ca trà 0,36 vuông cảnh

82.500₫

Ca trà 0,36 vuông in các hình danh lam thắng cảnh Việt Nam: Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Chợ Bến Thành, v.v...

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm Ca trà 0,36L Tịnh Tâm
Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

Ca trà 0,36L Tịnh Tâm

145.200₫

Ca Thanh Trúc Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

212.300₫
Ca Thanh Trúc

Ca Thanh Trúc

212.300₫

Ca trà mẫu đơn Ca trà mẫu đơn
Ca trà mẫu đơn

Ca trà mẫu đơn

108.900₫

Ca mẫu đơn trắng gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 nắp ca

Bộ lọc trà Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

158.400₫
Bộ lọc trà

Bộ lọc trà

158.400₫

Bộ lọc trà gồm có: 1 ca trà 0,3L 1 lọc trà 1 nắp đậy

Bộ lọc cafe Bộ lọc cafe

Bộ lọc cafe

213.400₫
Bộ lọc cafe

Bộ lọc cafe

213.400₫

Bộ lọc cafe gồm có  1 tách cafe 0,16L 1 lọc cafe 1 nắp đậy

Ca bia 0.52L quai vuông Ca bia 0.52L quai vuông
Ca bia 0.52L quai vuông

Ca bia 0.52L quai vuông

145.200₫

Ca bia 0.52L quai tròn Ca bia 0.52L quai tròn
Ca bia 0.52L quai tròn

Ca bia 0.52L quai tròn

145.200₫

Ca trà 0,4L Ca trà 0,4L

Ca trà 0,4L

80.300₫
Ca trà 0,4L

Ca trà 0,4L

80.300₫