Bộ pha trà nghệ thuật

Giá 2.640.000₫

Bộ pha trà nghệ thuật gồm:

1 bình trà

1 đế hâm

1 bộ phin lọc trà

1 tách trà

1 đĩa lót tách