Bộ chén trà tulip VCV

Giá 226.600₫

Bộ chén trà Tulip VCV gồm có:

2 chén, 2 đĩa lót và 2 nắp.