Vinh Quy

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

55.000₫

Đĩa súp 17cm: 55.000 Đĩa súp 20cm: 85.800 Đĩa súp 23cm: 104.500

Bát cơm 11cm Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

30.800₫
Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

30.800₫

Các loại thố Các loại thố
Các loại thố

Các loại thố

81.400₫

Thố 9,7cm: 81.400 Thố 15cm: 264.000 Thố 18cm: 374.000 Thố 22cm: 572.000

Các loại đĩa oval Các loại đĩa oval
Các loại đĩa oval

Các loại đĩa oval

93.500₫

Đĩa oval 21cm: 93.500 Đĩa oval 25cm: 123.200 Đĩa oval 28cm: 148.500 Đĩa oval 32cm: 180.400 Đĩa oval 37cm: 308.000 ...

Các loại tô cao Các loại tô cao
Các loại tô cao

Các loại tô cao

77.000₫

Tô cao 15cm: 77.000 Tô cao 18cm: 108.900 Tô cao 20cm: 132.000

Các loại tô thấp Các loại tô thấp
Các loại tô thấp

Các loại tô thấp

64.900₫

Tô thấp 15cm: 64.900 Tô thấp 18cm: 96.800 Tô thấp 20cm: 117.700

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

48.400₫

Đĩa tròn 18cm: 48.400 Đĩa tròn 20cm: 68.200 Đĩa tròn 22cm: 85.800 Đĩa tròn 25cm: 104.500 Đĩa tròn 28cm: 129.800 ...