Tulip

Bộ trà 0,8L Trống Đồng Bộ trà 0,8L Trống Đồng
Bộ trà 0,8L Trống Đồng

Bộ trà 0,8L Trống Đồng

9.350.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng

13.640.000₫

Bộ cà phê 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình cà phê 1,25L 6 Tách 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 0,8L Ngân Sa Bộ trà 0,8L Ngân Sa
Bộ trà 0,8L Ngân Sa

Bộ trà 0,8L Ngân Sa

1.221.000₫

Bộ trà 0,8L Ngân Sa gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm