Tulip

Bộ trà 0,8L Trống Đồng Bộ trà 0,8L Trống Đồng
Bộ trà 0,8L Trống Đồng

Bộ trà 0,8L Trống Đồng

9.350.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm: 1 bình trà 0,8L 6 tách trà 0,11L 6 đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 1,25L Trống Đồng Bộ trà 1,25L Trống Đồng
Bộ trà 1,25L Trống Đồng

Bộ trà 1,25L Trống Đồng

13.640.000₫

Bộ trà 1,25L Trống Đồng gồm: 1 Bình trà 1,25L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 0,47L Tulip trắng

Bộ trà 0,47L Tulip trắng

380.600₫

Bộ trà 0,47 Tulip trắng gồm có: 1 Bình trà 0,47L 6 Tách trà 0,08L 6 Đĩa lót 11,5cm

Bộ trà 0,8L Ngân Sa Bộ trà 0,8L Ngân Sa
Bộ trà 0,8L Ngân Sa

Bộ trà 0,8L Ngân Sa

1.221.000₫

Bộ trà 0,8L Ngân Sa gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 1,25L Awakening Bộ trà 1,25L Awakening
Bộ trà 1,25L Awakening

Bộ trà 1,25L Awakening

2.640.000₫

Bộ trà 1,25L Awakening gồm: 1 Bình trà 1,25L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 1,25L Tulip Chỉ Bạc

Bộ trà 1,25L Tulip Chỉ Bạc

1.900.800₫

Bộ trà 1,25L Tulip Chỉ Bạc gồm: 1 Bình trà 1,25L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Chén đường 1 Rót sữa

Bộ trà 0,8L Tulip Chỉ Bạc

Bộ trà 0,8L Tulip Chỉ Bạc

1.280.400₫

Bộ trà 0,8L Tulip Chỉ Bạc gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,8L Awakening Bộ trà 0,8L Awakening
Bộ trà 0,8L Awakening

Bộ trà 0,8L Awakening

1.694.000₫

Bộ trà Tulip 0,8L Awakening gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 1,25L Duyên Quê Bộ trà 1,25L Duyên Quê
Bộ trà 1,25L Duyên Quê

Bộ trà 1,25L Duyên Quê

1.520.200₫

Bộ trà Tulip 1,25L Duyên Quê gồm: 1 Bình trà 1,25L 6 Tách trà 0,18L 6 Đĩa lót tách 15cm 1 Rót sữa 1 Chén đường

Bộ trà 0,8L Duyên Quê Bộ trà 0,8L Duyên Quê
Bộ trà 0,8L Duyên Quê

Bộ trà 0,8L Duyên Quê

965.800₫

Bộ trà Tulip 0,8L Duyên Quê gồm: 1 Bình trà 0,8L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm