Sen

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV Bộ trà 0,7L Sen ip VCV
Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV

946.000₫

Bộ trà 0,7L Sen ip VCV bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Sen ip CBK Bộ trà 0,7L Sen ip CBK
Bộ trà 0,7L Sen ip CBK

Bộ trà 0,7L Sen ip CBK

946.000₫

Bộ trà 0,7L Sen ip CBK gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Màu Bộ trà 0,7L Sen Màu
Bộ trà 0,7L Sen Màu

Bộ trà 0,7L Sen Màu

1.562.000₫

Bộ trà 0,7L Sen Màu gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách 0,11L 6 Đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Xanh Bộ trà 0,7L Sen Xanh
Bộ trà 0,7L Sen Xanh

Bộ trà 0,7L Sen Xanh

540.100₫

Bộ trà 0,7L Sen Xanh bao gồm : 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót 13cm

Bộ trà 0,7L Sen Trắng Bộ trà 0,7L Sen Trắng
Bộ trà 0,7L Sen Trắng

Bộ trà 0,7L Sen Trắng

627.000₫

Bộ trà 0,7L Sen Trắng bao gồm: 1 Bình trà 0,7L 6 Tách trà 0,11L 6 Đĩa lót tách 13cm

Bộ trà 0,35L Sen Trắng Bộ trà 0,35L Sen Trắng
Bộ trà 0,35L Sen Trắng

Bộ trà 0,35L Sen Trắng

363.000₫

Bộ trà 0,35L Sen Trắng bao gồm : 1 Bình trà 0,35L Chum trà 0,05L Khay Trà 22cm