Hương Biển Kem

Các loại tô Các loại tô

Các loại tô

148.500₫
Các loại tô

Các loại tô

148.500₫

Tô 14cm: 148.500 Tô 16cm: 165.000 Tô 18cm: 220.000 Tô 20cm: 275.000

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

99.000₫

Đĩa tròn 18cm: 99.000 Đĩa tròn 20cm: 148.500 Đĩa tròn 22cm: 176.000 Đĩa tròn 25cm: 214.500 Đĩa tròn 27cm: 253.000 ...

Thố 18cm Thố 18cm

Thố 18cm

660.000₫
Thố 18cm

Thố 18cm

660.000₫

Đĩa oval 32cm Đĩa oval 32cm

Đĩa oval 32cm

397.100₫
Đĩa oval 32cm

Đĩa oval 32cm

397.100₫

Đĩa súp 23cm Đĩa súp 23cm

Đĩa súp 23cm

214.500₫
Đĩa súp 23cm

Đĩa súp 23cm

214.500₫

Bát cơm 11,5cm Bát cơm 11,5cm
Bát cơm 11,5cm

Bát cơm 11,5cm

70.400₫