Hoa May Mắn

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

104.500₫

Đĩa súp 23cm: 104.500

Các loại đĩa oval Các loại đĩa oval
Các loại đĩa oval

Các loại đĩa oval

123.200₫

Đĩa oval 25cm: 123.200 Đĩa oval 32cm: 180.400 Đĩa oval 37cm: 308.000

Các loại tô cao Các loại tô cao
Các loại tô cao

Các loại tô cao

132.000₫

Tô cao 20cm: 132.000

Các loại thố Các loại thố

Các loại thố

374.000₫
Các loại thố

Các loại thố

374.000₫

Thố 18cm: 374.000

Các loại tô thấp Các loại tô thấp
Các loại tô thấp

Các loại tô thấp

64.900₫

Tô thấp 15cm: 64.900 Tô thấp 20cm: 117.700

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

68.200₫

Đĩa tròn 20cm: 68.200 Đĩa tròn 22cm: 85.800 Đĩa tròn 25cm: 104.500 Đĩa tròn 28cm: 157.300 Đĩa tròn 31cm: 189.200 ...

Bát cơm 11cm Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

26.400₫
Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

26.400₫