Đĩa chiếc lá sake xanh

Giá 572.000₫

Chiều dài 42,5cm