Đèn sứ nghệ thuật

Đèn sứ - Đôi uyên ương Đèn sứ - Đôi uyên ương
Đèn sứ - Đôi uyên ương

Đèn sứ - Đôi uyên ương

27.500.000₫

Toàn bộ thân đèn đều được làm bằng tay, vẽ màu. Linh kiện điện nhập khẩu nước từ Đức. Cao 42cm Rộng 30cm Dài 20cm

Đèn sứ - Sứa biển Đèn sứ - Sứa biển
Đèn sứ - Sứa biển

Đèn sứ - Sứa biển

20.680.000₫

Toàn bộ thân đèn đều được làm bằng tay, vẽ màu. Linh kiện điện nhập khẩu nước từ Đức. Cao 38cm Rộng 25cm Dài 20cm

Đèn sứ - Chim Trĩ Đèn sứ - Chim Trĩ
Đèn sứ - Chim Trĩ

Đèn sứ - Chim Trĩ

22.000.000₫

Toàn bộ thân đèn đều được làm bằng tay, vẽ màu. Linh kiện điện nhập khẩu nước từ Đức. Cao 55cm Rộng 33cm Dài 20cm