Chỉ Xanh Lá

Các loại thố Các loại thố
Các loại thố

Các loại thố

69.300₫

Thố 9,7cm: 69.300 Thố 15cm: 227.700 Thố 18cm: 319.000 Thố 22cm: 489.500

Các loại tô thấp Các loại tô thấp
Các loại tô thấp

Các loại tô thấp

56.100₫

Tô thấp 15cm: 56.100 Tô thấp 18cm: 82.500 Tô thấp 20cm: 99.000

Các loại tô cao Các loại tô cao
Các loại tô cao

Các loại tô cao

66.000₫

Tô cao 15cm: 66.000 Tô cao 18cm: 92.400 Tô cao 20cm: 114.400

Các loại đĩa oval Các loại đĩa oval
Các loại đĩa oval

Các loại đĩa oval

80.300₫

Đĩa oval 21cm: 80.300 Đĩa oval 25cm: 106.700 Đĩa oval 28cm: 126.500 Đĩa oval 32cm: 154.000 Đĩa oval 37cm: 261.800 ...

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

48.400₫

Đĩa súp 17cm: 48.400 Đĩa súp 20cm: 74.800 Đĩa súp 23cm: 90.200

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

33.000₫

Đĩa tròn 15cm: 33.000 Đĩa tròn 18cm: 42.900 Đĩa tròn 20cm: 58.300 Đĩa tròn 22cm: 74.800 Đĩa tròn 25cm: 90.200 ...

Bát cơm 11cm Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

26.400₫
Bát cơm 11cm

Bát cơm 11cm

26.400₫