Chỉ Xanh Dương

Các loại đĩa sâu lòng

Các loại đĩa sâu lòng

82.500₫

Đĩa sâu lòng 20cm: 82.500 Đĩa sâu lòng 23cm: 99.000 Đĩa sâu lòng 25cm: 121.000 Đĩa sâu lòng 27cm: 158.400

Các loại thố Các loại thố

Các loại thố

247.500₫
Các loại thố

Các loại thố

247.500₫

Thố 16cm: 247.500 Thố 18cm: 352.000 Thố 22cm: 528.000

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

82.500₫

Đĩa súp 20cm: 82.500 Đĩa súp 23cm: 99.000

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

46.200₫

Đĩa tròn 18cm: 46.200 Đĩa tròn 20cm: 67.100 Đĩa tròn 22cm: 86.900 Đĩa tròn 25cm: 101.200 Đĩa tròn 27cm: 121.000 ...

Các loại đĩa oval Các loại đĩa oval
Các loại đĩa oval

Các loại đĩa oval

91.300₫

Đĩa oval 21cm: 91.300 Đĩa oval 25cm: 117.700 Đĩa oval 28cm: 137.500 Đĩa oval 32cm: 184.800 Đĩa oval 37cm: 286.000 ...

Các loại tô Các loại tô

Các loại tô

59.400₫
Các loại tô

Các loại tô

59.400₫

Tô 14cm: 59.400 Tô 16cm: 66.000 Tô 18cm: 92.400 Tô 20cm: 116.600

Các loại bát cơm Các loại bát cơm
Các loại bát cơm

Các loại bát cơm

22.000₫

Bát cơm 11cm: 22.000 Bát cơm 11,5cm: 29.700 Bát cơm 10,5cm: 26.400 Bát súp 9,5cm: 22.000