Các loại tô thấp

Giá 61.600₫

Tô thấp 15cm: 61.600

Tô thấp 18cm: 92.400

Tô thấp 20cm: 112.200