Các loại đĩa tròn

Giá 99.000₫

Đĩa tròn 18cm: 99.000

Đĩa tròn 20cm: 148.500

Đĩa tròn 22cm: 176.000

Đĩa tròn 25cm: 214.500

Đĩa tròn 27cm: 253.000

Đĩa tròn 31cm: 319.000