Các loại đĩa súp

Giá 82.500₫

Đĩa súp 20cm: 82.500

Đĩa súp 23cm: 99.000