Các loại đĩa súp

Giá 48.400₫

Đĩa súp 17cm: 48.400

Đĩa súp 20cm: 74.800

Đĩa súp 23cm: 90.200