Các loại đĩa súp

Giá 52.800₫

Đĩa súp 17cm: 52.800

Đĩa súp 20cm: 82.500

Đĩa súp 23cm: 99.000