Các loại đĩa súp

Giá 64.900₫

Đĩa súp 17cm: 64.900

Đĩa súp 20cm: 90.200

Đĩa súp 23cm: 110.000