Các loại đĩa sâu lòng

Giá 82.500₫

Đĩa sâu lòng 20cm: 82.500

Đĩa sâu lòng 23cm: 99.000

Đĩa sâu lòng 25cm: 121.000

Đĩa sâu lòng 27cm: 158.400