Các loại đĩa oval

Giá 91.300₫

Đĩa oval 21cm: 91.300

Đĩa oval 25cm: 117.700

Đĩa oval 28cm: 137.500

Đĩa oval 32cm: 184.800

Đĩa oval 37cm: 286.000