Các loại đĩa oval

Giá 123.200₫

Đĩa oval 25cm: 123.200

Đĩa oval 32cm: 180.400

Đĩa oval 37cm: 308.000