Các loại bát đĩa lẻ

Các loại tô Các loại tô

Các loại tô

148.500₫
Các loại tô

Các loại tô

148.500₫

Tô 14cm: 148.500 Tô 16cm: 165.000 Tô 18cm: 220.000 Tô 20cm: 275.000

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

99.000₫

Đĩa tròn 18cm: 99.000 Đĩa tròn 20cm: 148.500 Đĩa tròn 22cm: 176.000 Đĩa tròn 25cm: 214.500 Đĩa tròn 27cm: 253.000 ...

Thố 18cm Thố 18cm

Thố 18cm

660.000₫
Thố 18cm

Thố 18cm

660.000₫

Đĩa oval 32cm Đĩa oval 32cm

Đĩa oval 32cm

397.100₫
Đĩa oval 32cm

Đĩa oval 32cm

397.100₫

Đĩa súp 23cm Đĩa súp 23cm

Đĩa súp 23cm

214.500₫
Đĩa súp 23cm

Đĩa súp 23cm

214.500₫

Bát cơm 11,5cm Bát cơm 11,5cm
Bát cơm 11,5cm

Bát cơm 11,5cm

70.400₫

Các loại tô Các loại tô

Các loại tô

93.500₫
Các loại tô

Các loại tô

93.500₫

Tô 14cm: 93.500 Tô 16cm: 103.400 Tô 18cm: 143.000 Tô 20cm: 170.500

Các loại thố Các loại thố

Các loại thố

324.500₫
Các loại thố

Các loại thố

324.500₫

Thố 16cm: 324.500 Thố 18cm: 456.500 Thố 22cm: 693.000

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

139.700₫

Đĩa súp 23cm: 139.700

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

64.900₫

Đĩa tròn 20cm: 64.900 Đĩa tròn 20cm: 93.500 Đĩa tròn 22cm: 115.500 Đĩa tròn 25cm: 139.700 Đĩa tròn 27cm: 165.000 ...

Các loại đĩa oval Các loại đĩa oval
Các loại đĩa oval

Các loại đĩa oval

198.000₫

Đĩa oval 28cm: 198.000 Đĩa oval 32cm: 275.000

Bát cơm 11,5cm Bát cơm 11,5cm
Bát cơm 11,5cm

Bát cơm 11,5cm

44.000₫

Các loại đĩa sâu lòng

Các loại đĩa sâu lòng

82.500₫

Đĩa sâu lòng 20cm: 82.500 Đĩa sâu lòng 23cm: 99.000 Đĩa sâu lòng 25cm: 121.000 Đĩa sâu lòng 27cm: 158.400

Các loại thố Các loại thố

Các loại thố

247.500₫
Các loại thố

Các loại thố

247.500₫

Thố 16cm: 247.500 Thố 18cm: 352.000 Thố 22cm: 528.000

Các loại đĩa súp Các loại đĩa súp
Các loại đĩa súp

Các loại đĩa súp

82.500₫

Đĩa súp 20cm: 82.500 Đĩa súp 23cm: 99.000

Các loại đĩa tròn Các loại đĩa tròn
Các loại đĩa tròn

Các loại đĩa tròn

46.200₫

Đĩa tròn 18cm: 46.200 Đĩa tròn 20cm: 67.100 Đĩa tròn 22cm: 86.900 Đĩa tròn 25cm: 101.200 Đĩa tròn 27cm: 121.000 ...