Bộ trà 1,2L Tiệp

Giá 3.980.900₫

Bộ trà 1.2L Hoàng Gia gồm:

 - 1 Bình trà 1.2L

 - 6 Tách trà 0,22L

 - 6 Đĩa lót tách 15cm

 - 1 Chén đường

 - 1 Rót sữa