Bộ trà 1,25L Tulip Chỉ Bạc

Giá 1.900.800₫

Bộ trà 1,25L Tulip Chỉ Bạc gồm:

1 Bình trà 1,25L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa