Bộ trà 1,25L Duyên Quê

Giá 1.520.200₫

Bộ trà Tulip 1,25L Duyên Quê gồm:

1 Bình trà 1,25L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Rót sữa

1 Chén đường