Bộ trà 1,25L Awakening

Giá 2.640.000₫

Bộ trà 1,25L Awakening gồm:

1 Bình trà 1,25L 

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa