Bộ trà 0,8L Tulip Chỉ Bạc

Giá 1.280.400₫

Bộ trà 0,8L Tulip Chỉ Bạc gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm