Bộ trà 0,8L Thanh Đình

Giá 814.000₫

Bộ trà 0,8L Thanh Đình gồm:

- 1 Bình trà 0,8l

- 6 Tách trà 0,11l

- 6 Đĩa lót tách 12,5cm