Bộ trà 0,8L Quả Ngọt

Giá 929.500₫

Bộ trà Camellia 0,8L Quả Ngọt bao gồm :

1 Bình 0,8L

6 Tách 0,11L

6 Đĩa lót 12.5cm