Bộ trà 0,8L Ngân Sa

Giá 1.221.000₫

Bộ trà 0,8L Ngân Sa gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm