Bộ cà phê 0,8L Ngân Sa

Giá 1.347.500₫

Bộ trà 0,8L Ngân Sa gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm