Bộ trà 0,8L Duyên Quê

Giá 965.800₫

Bộ trà Tulip 0,8L Duyên Quê gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm