Bộ trà 0,8L Awakening

Giá 1.694.000₫

Bộ trà Tulip 0,8L Awakening gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm