Bộ trà 0,7L Sen Xanh

Giá 540.100₫

Bộ trà 0,7L Sen Xanh bao gồm :

1 Bình trà 0,7L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót 13cm