Bộ trà 0,7L Sen ip CBK

Giá 1.083.500₫

Bộ trà 0,7L Sen ip CBK gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm