Bộ trà 0,65L Daisy trắng

Giá 572.000₫

Bộ trà 0,65L Daisy trắng gồm:

1 Bình trà 0,65L

6 Tách trà 0,10L

6 Đĩa lót tách 12,5cm