Bộ trà 0,65L Cỏ Tím

Giá 836.000₫

Bộ trà 0,65L Cỏ Tím gồm:

1 Bình trà 0,65L

6 Tách 0,10L

6 Đĩa lót 12,5cm