Bộ trà 0,65L Bóng Bay

Giá 990.000₫

Bộ trà 0,65L Bóng Bay gồm có:

1 Bình trà 0,65L

6 Tách trà 0,10L

6 Đĩa lót 12,5cm