Bộ trà 0,47L Tulip trắng

Giá 380.600₫

Bộ trà 0,47 Tulip trắng gồm có:

1 Bình trà 0,47L

6 Tách trà 0,08L

6 Đĩa lót 11,5cm