Bộ trà 0,35L Thanh Trúc

Giá 984.500₫

Bộ trà 0,35L Thanh Trúc gồm:

1 Bình trà 0,35L

6 Chum trà 0,05L

1 Khay trà 23cm