Bộ trà 0,35L Sen Xanh

Giá 315.700₫

Bộ trà 0,35L Sen Xanh bao gồm:

Bình trà 0,35L

Chum trà 0,05L

Khay Trà 22cm