Bộ trà 0,35L Sen Trắng

Giá 594.000₫

Bộ trà 0,35L Sen Trắng bao gồm :

1 Bình trà 0,35L

Chum trà 0,05L

Khay Trà 22cm