Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng

Giá 528.000₫

Bộ trà 0,35L Mẫu Đơn Trắng bao gồm :

1 Bình trà 0.35L

Chum trà 0,05L

Khay Trà 23cm