Bộ trà 0,35L Mẫu đơn CBK (men ngà)

Giá 803.000₫

Bộ trà 0,35 Mẫu đơn Chỉ Bạch Kim (men ngà) gồm:

1 Bình trà 0,35L

6 Chum trà 0,05L

1 Khay trà 23cm