Bộ nồi từ M3 (2cái)

Giá 1.567.500₫

1 nồi vành tròn 1,0L bếp từ 572.000đ

1 nồi vành tròn 2,2L bếp từ 1.078.000đ

Tổng giá là 1.650.000đ được giảm 5% còn 1.567.500đ